1. Chcę rozwiązać umowę najmu pokoju

– sprawdź czy masz podpisaną umowę najmu na czas określony czy na czas nieokreślony

– jeżeli umowa jest zawarta na czas nieokreślony, znajdziesz w niej informację o okresie wypowiedzenia

– w przypadku umowy na czas nieokreślony, przygotuj dokument wypowiedzenia, podpisz go i prześlij na nasz adres mailowy.

Pamiętaj że okres wypowiedzenia jest ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Dla przykładu, oznacza to, że jeżeli w umowie zapisany jest dwumiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, to wypowiadając umowę 10 stycznia, przestanie ona obowiązywać z końcem marca.

– jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, nie znajdziesz w niej informacji o okresie wypowiedzenia. Będą wskazane daty rozpoczęcia i zakończenia umowy.

– jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, nie ma możliwości jej wypowiedzenia.
Możemy rozwiązać umowę za porozumieniem stron, pod warunkiem, że znajdziesz na swoje miejsce innego najemcę, który zostanie przez nas zaakceptowany i który będzie gotowy zawrzeć umowę najmu na czas określony, kończącą się w tym samym terminie co twoja aktualna umowa (lub w terminie późniejszym).
Czynsz najmu może być niższy niż w twojej umowie, ale w takim wypadku musisz pokryć różnicę w czynszu (twój czynsz miesięczny – czynsz miesięczny nowego najemcy * ilość miesięcy do zakończenia umowy)

2. Znalazłem najemcę na swoje miejsce

– napisz do nas wiadomość mailową (na adres: inzuzo.najem@gmail.com )w której przekażesz nam podstawowe informacje na temat nowego najemcy:
– imię i nazwisko
– wiek
– aktualne zajęcie (student, praca – jaka?)
– kraj pochodzenia
– adres mailowy nowego najemcy
Poza tym, napisz na kiedy została ustalona data wymiany najemców.

– następnie otrzymasz od nas dokument rozwiązania umowy najmu. Wydrukuj go, podpisz i odeślij do nas z powrotem. Kiedy wszystkie procesy pomyślnie się zakończą otrzymasz od nas rozwiązanie umowy podpisane przez nas. Wtedy będzie one skuteczne.

– dostaniesz od nas również naliczenie ze wskazaną opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy. Prosimy o opłacenie go w terminie.

– kaucja zostanie zwrócona do 30 dni po rozwiązaniu umowy i po rozliczeniu zużycia mediów. Aby przyspieszyć proces przyślij na nasz adres mailowy (inzuzo.najem@gmail.com) wiadomość z numerem konta na które kaucja powinna zostać zwrócona.

3. Czy kaucja może pokryć czynsz za ostatni miesiąc umowy?

– zgodnie z umową najmu kaucja nie jest kwotą należną z tytułu czynszu i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako czynsz za ostatni miesiąc najmu.

– kaucja zostanie zwrócona w terminie do 30 dni od zakończenia umowy i rozliczenia mediów.
Aby przyspieszyć proces możesz wysłać na nasz adres mailowy ( inzuzo.najem@gmail.com) wiadomość z numerem konta do zwrotu kaucji. Tytuł maila: [numer konta do zwrotu kaucji; imię i nazwisko; adres wynajmowanego pokoju]

4. Chcę przedłużyć umowę najmu

– prześlij wiadomość na nasz adres mailowy ( inzuzo.najem@gmail.com). W tytule wiadomości napisz swoje imię i nazwisko oraz adres mieszkania w którym wynajmujesz pokój wraz z dopiskiem 'przedłużenie umowy’
W treści wiadomości podaj termin do którego chciałbyś wydłużyć okres obowiązywania umowy

– jeżeli przedłużenie umowy będzie możliwe, w wiadomości zwrotnej otrzymasz aneks, który po wydrukowaniu i podpisaniu odeślij nam z powrotem.
Jeżeli nie masz dostępu do drukarki lub skanera możesz podpisać aneks w naszej siedzibie. Pamiętaj aby ustalić termin swojej wizyty

– pamiętaj że masz pierwszeństwo na przedłużenie umowy najmu w terminie do 30 dni do daty jej zakończenia. Później lokal może zostać wynajęty innej osobie

5. Kiedy zostanie zwrócona moja kaucja?

– zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksie cywilnym, kaucja zostanie zwrócona na konto najemcy w ciągu 30 dni od:
* zakończenia umowy najmu
* usunięcia rzeczy najemcy z przedmiotu najmu
* rozliczenia zaliczek za media i innych opłat związanych z mieszkaniem

– aby przyspieszyć proces zwrotu kaucji prześlij nam maila z dokładnie wskazanym numerem oraz danymi właściciela konta na który kaucja ma zostać zwrócona

6. Zgubiłem klucze do mieszkania lub pokoju
– napisz do nas wiadomość mailową (na adres: inzuzo.najem@gmail.com). W temacie wiadomości podaj swoje imię i nazwisko, a także adres mieszkania, które wynajmujesz. W treści wiadomości napisz jaki klucz został zgubiony
– otrzymasz od nas wiadomość zwrotną z informacją o wysokością opłaty za zgubienie klucza oraz z numerem konta bankowego do wpłaty
– po uiszczeniu opłaty, prześlij nam potwierdzenie wykonania przelewu. W wiadomości zwrotnej otrzymasz od nas informację gdzie i w jakich godzinach można odebrać nowy klucz